Skip to content Skip to footer

Güneş Işığı Simülasyonları ve Aydınlatma Test Sistemleri

BF ENGINEERING

Güneş ışığı simülasyonları bir çok değişik uygulamada kullanılabilir. Yaşlandırma testleri, materyal testleri, klima performans testleri ve emisyon testlerinin gerekleri gün ışığı simülasyonları tarafından karşılanabilir. Güneş ışığı simülasyonlarında kullanılan ışık kaynakları, doğal gün ışığının özelliklerini kapsamaktadır.